Ledek vápenatý 2,5kg

Kód: 55930
89 Kč 73,55 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

Ledek vápenatý je typické hnojivo s rychlým účinkem. Velmi příznivě působí na kyselejších půdách, neboť vápník z hnojiva zmírňuje účinek půdní kyselosti.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Rozsah a způsob použití:
Doporučuje se především k regeneračnímu hnojení ozimů, k pozdnímu (kvalitativnímu) přihnojení obilnin, k přihnojení zesláblých porostů jetelovin, k přihnojení cukrovky, krmné řepy, máku, kukuřice, směsek na zeleno, lučních porostů, ovoce, zeleniny i operativnímu odstranění nedostatku vápníku ve výživě rostlin. Vzhledem k velké pohyblivosti dusíku v půdě a nebezpečí vyplavování se nedoporučuje aplikace vyšších dávek ledku vápenatého na lehkých písčitých půdách, v oblastech s vysokým úhrnem srážek a všeobecně jednorázových dávek nad 300kg/ha. Není vhodný k přihnojení vápnostřežných rostlin, jako jsou rododendrony, azalky, borůvky a jiné.

Přednosti Ledku vápenatého:
- určené k regenerativnímu hnojení
- působí příznivě v kyselejších půdách

Doporučené dávkování:
Košťáloviny a brukvovitá zelenina: 20 – 40 g/m2
Kořenová zelenina: 20 – 40 g/m2
Brambory a cibule: 20 g/m2
Jádroviny: 20 - 40 g/m2
Peckoviny: 20 - 40 g/m2
Travní porosty: 10 – 20 g/m2
Okrasné rostliny: 10 – 15 g/m2
Jahody: 20 - 60 g/m2
Plodová zelenina: 20 - 25 g/m2
Drobné ovoce: 20 - 40 g/m2
Doporučené dávkování je pouze orientační, vždy je nutné dbát na aktuální potřebu rostlin.

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Celkový dusík jako N - 15%, z toho amonný dusík vodě jako N - 1,2% a dusičnanový dusík jako N - 13,8%, vápník vodorozpustný jako CaO - 26%.

Obsah rizikových prvků:
Splňuje zákonem stanovené limity: kadmium 50,olovo 15, rtuť 1,0, arzen 20, chrom 150.

Skladování:
Skladujte v suchu, v originálních obalech odděleně od potravin. Výrobek je hygroskopický.

Doba použitelnosti:
5 let od data výroby při dodržení způsobu skladování, v původních neporušených obalech.

POZOR:
Obsahuje dusičnan vápenatý.
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: H318: Způsobuje vážné poškození očí. P280: Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: